Wie wij zijn

Niels van der Neut

Na het behalen van de masters Arbeidsrecht en Privaatrechtelijke rechtspraktijk in 2016 is Niels sinds 2017 als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam bij de leerstoelgroep Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. In zijn proefschrift staat de zelfstandige (zonder personeel) centraal. Dit proefschrift heeft Niels in 2023 afgerond.

Naast het schrijven van zijn proefschrift publiceert Niels regelmatig in verscheidene (juridische) tijdschriften en kranten, schrijft hij artikelsgewijs commentaar op het terrein van driehoeksrelaties en heeft hij de afgelopen jaren studenten begeleid bij het schrijven van hun scriptie en meerdere arbeidsrechtelijke vakken gedoceerd in zowel de bachelor als master. Niels is geregeld op de tennisbaan te vinden en woont, net als Hidde, in Amsterdam.


Hidde Bruinsma

Hidde Bruinsma & Niels van der Neut
Hidde Bruinsma

Tijdens zijn studie Rechtsgeleerdheid was Hidde al meer bezig met ondernemen en werken dan met studeren. Om die reden is hij na het behalen van zijn master Internet, intellectuele eigendom en ICT in 2017 doorgegaan met het opzetten van verschillende startups.

Op dit moment houdt Hidde zich vooral bezig met het ontwikkelen van een onderwijsprogramma over podcasting voor NHL Stenden Hogeschool en heeft hij door het maken van podcasts voor juristen zowaar nog een verbinding met het recht. Daarnaast leest hij iedere week zoveel mogelijk boeken. Hidde is bovendien verslaafd aan sporten en doet niets liever dan iedere dag hardlopen, fietsen en zwemmen. Hij is geboren en getogen in Amsterdam en heeft Niels verlaten als huisgenoot om elders in Amsterdam te wonen.