Aflevering 9 – Het sollicitatieproces

Het sollicitatieproces: liegen, bedriegen en discrimineren

Solliciteren is voor veel mensen een vermoeiende en spannende activiteit. Mag je je cv rooskleuriger maken dan deze is? Is liegen over je arbeidsverleden toegestaan? Mag een assessment onderdeel zijn van het sollicitatieproces? Is een startersfunctie onderscheid naar leeftijd? Kan een hoofddoek op de werkvloer worden verboden? Van Catch me if you can-taferelen tot discriminerende werkgevers, dit en nog veel meer in deze aflevering.

Inbellers: Robin Kötter (advocaat bij Kötter Advocatuur) en Irene Asscher-Vonk (emeritus-hoogleraar sociaal recht)


Vindplaatsen

Raar verhaal

– HR 7 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:213

Mogelijke gevolgen liegen op cv of tijdens sollicitatiegesprek

– Ontslag op staande voet (art. 7:677 jo 7:678 lid 2 sub a-b BW)
– Ontbinding wegens verwijtbaar handelen (art. 7:669 lid 3 sub e BW)
– Uitzondering loondoorbetalingsverplichting (art. 7:629 lid 3 sub a BW)
– Zaak boekhouder: HR 11 mei 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1559

Medische keuring

– Art. 4 WMK

Discriminatie

– Artikel 7:646-649 BW
– Algemene wet gelijke behandeling
– Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen
– Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
– Hoofddoek: HvJ EU 15 juli 2021, ECLI:EU:C-2021:594, C-804/18 en C-314/19 (IX/WABE eV en MH Müller Handels GmbH/MJ)
– Hoofddoek: HvJ EU 14 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:203, C-157/15 (Achbita)

Gelijke arbeid gelijk loon

– HR 8 april 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1322 (Afga/Schoolderman)
– HR 30 januari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2312 (Parallel Entry/KLM)

Volgorde van deze aflevering

Vanaf 0:55 – Werknemer die de boel bij elkaar liegt

Vanaf 3:00 – Gevolgen van grensgevallen, zoals zeggen dat je ergens langer hebt gewerkt

Vanaf 5:23 – Welke vragen mogen er niet worden gesteld tijdens een sollicitatie?

Vanaf 8:40 – Robin Kötter (advocaat bij Kötter Advocatuur) over de rechtspositie van de sollicitant

Vanaf 11:44 – Precontractuele fase van de sollicitatieprocedure

Vanaf 12:10 – Discriminatie bij sollicitatie

Vanaf 17:40 – Irene Asscher-Vonk (emeritus-hoogleraar sociaal recht) over discriminatie bij sollicitaties

Vanaf 23:20 – Aandacht voor

Vanaf 24:10 – Tip van de aflevering