Het sollicitatieproces: liegen, bedriegen en discrimineren

Solliciteren is voor veel mensen een vermoeiende en spannende activiteit. Mag je je cv rooskleuriger maken dan deze is? Is liegen over je arbeidsverleden toegestaan? Mag een assessment onderdeel zijn van het sollicitatieproces? Is een startersfunctie onderscheid naar leeftijd? Kan een hoofddoek op de werkvloer worden verboden? Van Catch me if you can-taferelen tot discriminerende werkgevers, dit en nog veel meer in deze aflevering.

Vindplaatsen

Raar verhaal
HR 7 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:213

Mogelijke gevolgen liegen op cv of tijdens sollicitatiegesprek
– Ontslag op staande voet (art. 7:677 jo 7:678 lid 2 sub a-b BW)
– Ontbinding wegens verwijtbaar handelen (art. 7:669 lid 3 sub e BW)
– Uitzondering loondoorbetalingsverplichting (art. 7:629 lid 3 sub a BW)
– Zaak boekhouder: HR 11 mei 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1559

Medische keuring
Art. 4 WMK

Discriminatie
Artikel 7:646-649 BW
Algemene wet gelijke behandeling
Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
– Hoofddoek: HvJ EU 15 juli 2021, ECLI:EU:C-2021:594, C-804/18 en C-314/19 (IX/WABE eV en MH Müller Handels GmbH/MJ)
– Hoofddoek: HvJ EU 14 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:203, C-157/15 (Achbita)

Gelijke arbeid gelijk loon
– HR 8 april 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1322 (Afga/Schoolderman)
– HR 30 januari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2312 (Parallel Entry/KLM)