De uitzendrelatie: het verlichte regime, de inlenersbeloning en de toekomst van uitzenden

De uitzendrelatie is al geruime tijd onderwerp van discussie: waar komt uitzendwerk eigenlijk vandaan? Welke kant gaat het op? Hoe werkt het verlichte regime? Wat zijn de rechten van de uitzendkracht? Wat is de rol van de Uitzend-cao? En is er te veel flexibiliteit? 

Vindplaatsen

Raar verhaal
Aanbevelingen Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (Commissie-Roemer)

De uitzendovereenkomst 
Art. 7:690 BW
– HR 4 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2357 (Care4Care)

Payrollovereenkomst 
Art. 7:692-692a BW

Rapport driehoeksrelaties 
‘Driehoeksrelaties. De relatie met de Waadi en Wfz’

Sociaal akkoord 
‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’

Rapport Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap)
– Eindrapport ‘In wat voor land willen wij werken?’

Verlichte regime 
Art. 7:691 BW

Uitspraak Johan Zwemmer 
Hof Den Haag 17 maart 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:460

Uitzend-cao 
ABU-cao 
NBBU-cao 

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
– Gelijkebehandelingsnorm (art. 8 Waadi)
– Verbod tegenprestatie uitzendkracht (art. 9 Waadi)
– Belemmeringsverbod (art. 9a Waadi)
– Onderkruipersverbod (art. 10 Waadi)

Graag aandacht voor 
Tips om ongestoord op vakantie te gaan