Aflevering 8 – De uitzendrelatie

De uitzendrelatie: het verlichte regime, de inlenersbeloning en de toekomst van uitzenden

De uitzendrelatie is al geruime tijd onderwerp van discussie: waar komt uitzendwerk eigenlijk vandaan? Welke kant gaat het op? Hoe werkt het verlichte regime? Wat zijn de rechten van de uitzendkracht? Wat is de rol van de Uitzend-cao? En is er te veel flexibiliteit? 

Inbellers: Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt Tilburg University) en Johan Zwemmer (advocaat en universitair docent Universiteit van Amsterdam)


Vindplaatsen

Raar verhaal

– Aanbevelingen Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (Commissie-Roemer)

De uitzendovereenkomst

– Art. 7:690 BW
– HR 4 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2357 (Care4Care)

Payrollovereenkomst

– Art. 7:692-692a BW 

Rapport driekhoeksrelaties

– ‘Driehoeksrelaties. De relatie met de Waadi en Wfz’

Sociaal akkoord

– ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’

Rapport Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap)

– Eindrapport ‘In wat voor land willen wij werken?’

Verlichte regime

– Art. 7:691 BW

Uitspraak Johan Zwemmer

– Hof Den Haag 17 maart 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:460

Uitzend-cao

– ABU-cao 
– NBBU-cao 

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

– Gelijkebehandelingsnorm (art. 8 Waadi)
– Verbod tegenprestatie uitzendkracht (art. 9 Waadi)
– Belemmeringsverbod (art. 9a Waadi)
– Onderkruipersverbod (art. 10 Waadi)

Graag aandacht voor

– Tips om ongestoord op vakantie te gaan

Volgorde van deze aflevering

Vanaf 0:50 – Raadsel over uitzenden

Vanaf 2:15 – Uitzendrelatie

Vanaf 5:07 – Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt Tilburg University) over het ontstaan en de toekomst van uitzendwerk

Vanaf 7:36 – Redenen om uitzendwerk in te zetten

Vanaf 8:32 – Het fasensysteem

Vanaf 12:40 – Johan Zwemmer (advocaat en universitair docent Universiteit van Amsterdam) over het uitzendbeding bij een zieke uitzendkracht

Vanaf 16:36 – Salaris van uitzendkrachten

Vanaf 19:36 – Aandacht voor

Vanaf 21:22 – Tip van de aflevering