De zieke werknemer: loondoorbetaling, re-integratie en ziek uit dienst

Er is veel te doen over de zieke werknemer: hoe zit het precies met de loondoorbetaling? Kan de werkgever voorwaarden stellen aan deze betaling? Wat wordt van de werkgever en werknemer verwacht in het kader van re-integratie? En onder welke omstandigheden kan een werknemer ziek uit dienst gaan en wat zijn hiervan de (financiële) gevolgen?

Vindplaatsen

Raar verhaal
Rb. Noord-Nederland 20 september 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:5613

Loondoorbetalingsverplichting 
Art. 7:629 BW 
HR 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:976 (Pontmeyer)
HR 14 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC6699 (Zutekouw/Van Oort)
HR 30 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8134 (Kummeling/Oskam)

Re-integratie 
– Deskundigenoordeel: art. 7:629a BW, art. 76a lid 1 ZW en art. 32 Wet SUWI
– Second opinion: art. 14 lid 2 sub g Arbowet en art. 2.14d Arbobesluit
– Verplichtingen van de werkgever: art. 7:658a BW
– Verplichtingen van de werknemer: art. 7:660a BW
– Loonopschorting: art. 7:629 lid 6 jo. lid 7 BW
– Loonstop: art. 7:629 lid 3 jo. lid 7 BW
HR 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1341 (CSU personeel)
– Loonsanctie: art. 7:629 lid 11 BW en art. 25 lid 9 Wet WIA

Ontslag 
– Ontslaggrond: art. 7:669 lid 3 sub b BW
– Opzegverbod: art. 7:670 lid 1 BW
HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1734 (Xella)

Graag aandacht voor 
– Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap), ‘In wat voor land willen wij werken?’, p. 36 en 65