Aflevering 7 – De zieke werknemer

De zieke werknemer: loondoorbetaling, re-integratie en ziek uit dienst

Er is veel te doen over de zieke werknemer: hoe zit het precies met de loondoorbetaling? Kan de werkgever voorwaarden stellen aan deze betaling? Wat wordt van de werkgever en werknemer verwacht in het kader van re-integratie? En onder welke omstandigheden kan een werknemer ziek uit dienst gaan en wat zijn hiervan de (financiële) gevolgen?

Inbellers: Marlies Vegter (universitair docent Universiteit van Amsterdam) en Niels Jansen (universitair docent Universiteit van Amsterdam)


Vindplaatsen

Raar verhaal

– Rb. Noord-Nederland 20 september 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:5613

Loondoorbetalingsverplichting

– Art. 7:629 BW 
– HR 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:976 (Pontmeyer)
– HR 14 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC6699 (Zutekouw/Van Oort)
– HR 30 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8134 (Kummeling/Oskam)

Re-integratie

– Deskundigenoordeel: art. 7:629a BWart. 76a lid 1 ZW en art. 32 Wet SUWI
– Second opinion: art. 14 lid 2 sub g Arbowet en art. 2.14d Arbobesluit
– Verplichtingen van de werkgever: art. 7:658a BW
– Verplichtingen van de werknemer: art. 7:660a BW
– Loonopschorting: art. 7:629 lid 6 jo. lid 7 BW
– Loonstop: art. 7:629 lid 3 jo. lid 7 BW
– HR 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1341 (CSU personeel)
– Loonsanctie: art. 7:629 lid 11 BW en art. 25 lid 9 Wet WIA

Ontslag

– Ontslaggrond: art. 7:669 lid 3 sub b BW
– Opzegverbod: art. 7:670 lid 1 BW
– HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1734 (Xella)

Graag aandacht voor

– Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap), ‘In wat voor land willen wij werken?’, p. 36 en 65

Volgorde van deze aflevering

Vanaf 0:55 – Werknemer die met slechte knieën een marathon gaat rennen

Vanaf 2:40 – Drempel voor ziekmelding vervaagt

Vanaf 4:00 – Rechten van werknemers bij ziekte

Vanaf 6:10 – Uitsluitingsgronden bij loondoorbetaling

Vanaf 8:19 – Marlies Vegter (universitair docent Universiteit van Amsterdam) over waar de werkgever en de werknemer op moeten letten als zij een re-integratietraject starten

Vanaf 11:05 – Langdurige re-integratietrajecten

Vanaf 14:57 – Niels Jansen (universitair docent Universiteit van Amsterdam) over de langdurig zieke werknemer die kort na zijn herstel weer ziek wordt

Vanaf 20:45 – Ontslag bij ziekte

Vanaf 23:45 – Aandacht voor

Vanaf 24:40 – Tip van de aflevering