Aflevering 5 – Platformeconomie

Platformeconomie: kansen, bescherming voor platformwerkers en discriminatie door algoritmes

De platformeconomie blijft groeien, maar dit geldt ook voor de (juridische) uitdagingen die dit fenomeen meebrengt: van kansen op het gebied van inclusie, innovatie en participatie, platformwerkers met weinig zekerheid en bescherming tot het gevaar van discriminerende algoritmes.

Inbellers: Maarten Keune (hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen UvA) en Rachel Rietveld (CEO ArbeidsmarktResearch UvA B.V. en promovendus UvA/TU Delft).


Volgorde van deze aflevering

Vanaf 0:38 – Onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar algoritmes bij de overheid

Vanaf 1:25 – Uitleg over wat de platformeconomie nou eigenlijk is

Vanaf 3:00 – Verschil tussen algoritmes en machine learning

Vanaf 3:57 – Maarten Keune (hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen Universiteit van Amsterdam) over de vraag of platformwerk een mogelijkheid is om goed te verdienen en vrij te leven of dat het eerder een onzeker bestaan is

Vanaf 8:20 – Platformwerkers als werknemers of zelfstandigen

Vanaf 14:43 – Rachel Rietveld (manager/CEO bij ArbeidsmarktResearch BV en promovendus aan de UvA/TU Delft) over de juridische risico’s van algoritmes bij platforms

Vanaf 17:30 – Discriminatie door algoritmes

Vanaf 21:40 – Aandacht voor

Vanaf 23:02 – Tip van de aflevering