Ontslag: casanova op de werkvloer, de beëindigingsovereenkomst en reorganisatie

In deze onzekere en zware tijden is ontslag soms onvermijdelijk: van ontslag vanwege de verliefde dochter van de baas, het sluiten van een beëindigingsovereenkomst tot bedrijfseconomisch ontslag, in deze aflevering komen de op dit moment spelende vragen op het gebied van ontslag aan bod.

Vindplaatsen

Uitspraak Evert Verhulp 
HR 12 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2849 (Schrijver/Van Essen)

Beëindigingsovereenkomst 
Artikel 7:670b BW
HR 14 januari 1983, ECLI:NL:PHR:1983:AG4523 (Hajziani/Van Woerden)

Ontslagsysteem 
– Opzegging met instemming werknemer, tenzij: artikel 7:671 BW
– Opzegging (UWV): artikel 7:667 lid 6 jo. 7:671a BW
– Ontbinding (kantonrechter): artikel 7:667 lid 6 jo. 7:671b BW
– Opzegverboden: artikel 7:670 BW

Bedrijfseconomische redenen en reorganisatie 
– Redenen voor ontslag: artikel 7:669 1 jo. lid 3 BW
– Herplaatsingsplicht: artikel 7:669 lid 1 BW
– Ontslagvolgorde (afspiegelingsbeginsel): artikel 11 Ontslagregeling

Transitievergoeding  
– Transitievergoeding: artikel 7:673 BW
– Geen transitievergoeding bij faillissement werkgever: artikel 7:673c BW

Ontslag genomen door werknemer 
– Opzegtermijn werknemer: artikel 7:672 lid 4 BW
HR 12 september 1986, ECLI:NL:PHR:1986:AC2628 (Westhoff/Spronsen)

Graag nog even aandacht voor 
Stichting Prometheus Legal Consultancy

Luistervraag 
Artikel 7:668 BW