Aflevering 29 – Payrolling

Payrolling: vormen, risico’s en toekomst(bestendigheid)

De werkgever kan het ‘juridische werkgeverschap’ uitbesteden aan een payrollbedrijf. Er bestaan ook andere payrollvarianten, zoals de werkende die zijn facturatie en administratie door een payrollbedrijf laat doen. Welke vormen bestaan er allemaal? Wat is het verschil met uitzenden? Zijn payrollwerknemers slechter af dan ‘reguliere’ werknemers? Wat zijn de risico’s voor payrollbedrijven? Welke gevolgen heeft payrolling op de economie en de arbeidsmarkt? En wat is de toekomst van payrolling? Inbellers: Ronald Dekker (arbeidseconoom bij TNO) en Maarten Tanja (advocaat-partner bij Köster advocaten).


Vindplaatsen

Raar verhaal

Hof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6505

Juridisch kader

Payrollovereenkomst (art. 7:692 BW)
Payrollregime (art. 7:692a BW)
HR 4 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2356 (Care4Care)
Norm gelijke behandeling arbeidsvoorwaarden (art. 8a Waadi)

Aandacht voor

Brief over handhavingsmoratorium kwalificatie arbeidsrelaties

Volgorde van deze aflevering

Vanaf 0:24 – Intro

Vanaf 0:38 – Raar verhaal

Vanaf 2:23 – Wat is payrolling

Vanaf 4:43 – Verschillen tussen uitzenden en payrolling

Vanaf 6:46 – Bellen met Ronald Dekker (arbeidseconoom TNO) over de effecten van payrolling op de economie en arbeidsmarkt

Vanaf 10:58 – Ontslagbescherming bij payrolling  

Vanaf 14:33 – Aansprakelijkheid en payrolling     

Vanaf 16:18 – Payrolling en gelijke positie als werknemers   

Vanaf 17:20 – Opstelling overheid ten aanzien van payrolling   

Vanaf 18:41 – Zzp’er en payrolling    

Vanaf 19:29 – Bellen met Maarten Tanja (advocaat partner bij Köster advocaten) over de toekomst van payrolling     

Vanaf 25:48 – Aandacht voor  

Vanaf 27:32 – Tip van de aflevering