Aflevering 25 – Faillissement

Faillissement: de curator, werknemersbescherming en boeventrucs

De laatste tijd gaan steeds meer bedrijven failliet: van Van Moof en BCC tot Vacansoleil en Big Bazar. Wat is er aan de hand? Wat is de rechtspositie van een werknemer als zijn werkgever failliet wordt verklaard? Hoe zit het bijvoorbeeld met het salaris, de ontslagbescherming en een WW-uitkering? En welke rechtspositie heeft de werknemer als het failliete bedrijf wordt overgenomen door een ander bedrijf? Hoe gaat een curator te werk? En hoe ziet de toekomst van het arbeids- en insolventierecht eruit, gelet op de drie wetsvoorstellen? Inbellers: Hanneke De Coninck (advocaat-partner bij Florent en curator van Big Bazar) en Job van der Pijl (advocaat-partner bij DingemansVanderKind en universitair docent UvA).


Vindplaatsen

Raar verhaal

– Rb. Gelderland 1 februari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:447 (Tuunte je ziet er goed uit B.V.)

Insolventie algemeen

– Procedure faillissement (art. 1-213 Fw)
– Surséance van betaling (art. 214-283 Fw)
– Procedure natuurlijke personen (art. 284-362 Fw)
– Wet homologatie onderhands akkoord (art. 369-387 Fw)
– Failliete werkgever wordt beschikkingsonbevoegd (art. 23 jo. 35 Fw)
– Curator verkrijgt beheer en beschikking over de onderneming (art. 68 Fw)
– Rechter-commissaris houdt toezicht (art. 64 Fw)

Minder werknemersbescherming bij faillissement werkgever

– Geen ontslagvergunning vereist (art. 13a en 40 Fw)
– Wettelijke opzegtermijnen zijn gemaximaliseerd (art. 40 Fw)
– Transitievergoeding is niet verschuldigd (art. 7:673c BW)
– Loongarantieregeling UWV (art. 61 e.v. WW)
– Uitzondering regels overgang van onderneming bij doorstart (art. 7:666 BW en art. 5 Richtlijn 2001/23/EG)
– HvJ EU 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489 (Smallsteps)
– HvJ EU 28 april 2022, ECLI:EU:C:2022:321 (Heiploeg), HR 6 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1372 (Heiploeg)

Volgorde van deze aflevering

Vanaf 0:25 – Intro

Vanaf 3:10 – Raar verhaal over slimme bv

Vanaf 4:20 – Insolventieprocedures in Nederland

Vanaf 6:00 – Aanstellen van een curator bij faillissement

Vanaf 6:50 – Opzegverboden tijdens faillissement

Vanaf 8:36 – Bellen met Hanneke De Coninck (advocaat-partner bij Florent en curator van Big Bazar) over faillissement vanuit de ogen van een curator

Vanaf 13:27 – Recht op een WW-uitkering als werknemer

Vanaf 14:30 – Bizarre verschillen qua bescherming binnen en buiten faillissement in Nederland

Vanaf 17:20 – Pre-pack

Vanaf 19:16 – Bellen met Job van der Pijl (advocaat-partner bij DingemansVanderKind en universitair docent UvA) over de 3 wetsvoorstellen over de toekomst van het arbeids- en insolventierecht

Vanaf 24:13 – Aandacht voor

Vanaf 25:14 – Tip van de aflevering