Aflevering 23 – Pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer: beleid, de vertrouwenspersoon, loon en ontslag

Pesten op de werkvloer kan in verschillende vormen gebeuren: van flauwe grappen en roddelen tot het intimideren en buitensluiten van werknemers. Wordt er in Nederland veel gepest op de werkvloer? Welke verplichting heeft de werkgever om pesten te voorkomen? Wat is in dit kader de rol van een vertrouwenspersoon? Heeft de gepeste werknemer recht op loon als hij niet werkt vanwege de pesterijen? Kan de werkgever een pestende werknemer of de gepeste werknemer ontslaan? En wat als de gepeste werknemer zelf ontslag neemt?

Inbellers: Lode Godderis (hoogleraar KU Leuven & CEO IDEWE) & Laura Willemse (voorzitter Stichting Pesten op de Werkvloer)


Vindplaatsen

Verplichting werkgever beleid te voeren tegen pesten

– Definitie psychosociale arbeidsbelasting (art. 1 lid 3 sub e Arbowet)
– Arbobeleid (art. 3 lid 2 Arbowet)
– RI&E (art. 5 Arbowet en art. 2.15 Arbobesluit)

Loon bij pesten

– Situatief arbeidsongeschikt (art. 7:628 BW en HR 27 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC7669 (Mak/SGBO))
– Ziek door pesten (art. 7:629 BW)

Ontslag bij pesten

– Verwijtbaar handelen pestende werknemer (art. 7:669 lid 3 sub e BW)
– Verstoorde arbeidsrelatie (art. 7:669 lid 3 sub g BW)
– Transitievergoeding bij opzeggen door werknemer (art. 7:673 lid 1 sub b BW)
– Billijke vergoeding bij einde arbeidsovereenkomst met pestende werknemer (art. 7:671b lid 9 sub c BW

Volgorde van deze aflevering

Vanaf 1:47 – Raar verhaal over pesten op de werkvloer

Vanaf 3:11 – Lode Godderis (hoogleraar KU Leuven & CEO IDEWE) over of er in Nederland en België verhoudingsgewijs veel wordt gepest op de werkvloer, kijkende naar de landen om ons heen

Vanaf 6:31 – Verplichtingen werkgever om pesten op de werkvloer te voorkomen

Vanaf 8:43 – Ziekmelden omdat je gepest wordt

Vanaf 11:02 – De vertrouwenspersoon

Vanaf 12:48 – Laura Willemse (voorzitter Stichting Pesten op de Werkvloer) over de belangrijkste lessen voor bedrijven om pesten op de werkvloer te voorkomen

Vanaf 16:01 – Maatregelen nemen tegen de pestkop

Vanaf 17:34 – Ontslag nemen of ontslagen worden als gepeste werknemer

Vanaf 20:43 – Aandacht voor

Vanaf 22:13 – Tip van de aflevering