Aflevering 22 – Vakantie

Vakantie: aantal dagen, verval, afkopen en ziekte

Deze periode heeft veel raakvlakken met vakantie: niet alleen gaan werknemers veel op vakantie, maar op 1 juli vervallen ook de wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2022. Maar is dat altijd zo? Kunnen vakantiedagen tussentijds worden afgekocht? En wat bij uitdiensttreding? Welke rol speelt het Europese recht? Wat als een werknemer op vakantie ziek wordt? Of als een zieke werknemer op vakantie wil? En hoe werkt dit systeem bij organisaties die met onbeperkt vakantiedagen werken?

Inbellers: Tim Klein Robbenhaar (eigenaar en directeur van Nerds & Company) en Jan-Pieter Vos (docent en promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam)


Vindplaatsen

Vervallen of verjaren vakantiedagen

– Wettelijke vakantiedagen (art. 7:640a BW)
– In de gelegenheid toe vakantie stellen (art. 7:638 lid 1 BW)
– Bovenwettelijke vakantiedagen (art. 7:642 BW)

Afkopen van vakantiedagen

– Wettelijke vakantiedagen niet mogelijk (art. 7:640 lid 1 BW)
– Bij uitdiensttreding verplicht (art. 7:641 lid 1 BW)

Vakantie en ziekte

– Op vakantie ziek worden (art. 7:638 lid 8 BW)
– Ziek en op vakantie willen (art. 7:637 BW)

Aanvragen vakantie

– Schriftelijke aanvraag (art. 7:638 lid 2 BW)
– Schriftelijke afwijzing om gewichtige redenen (art. 7:638 lid 2-3 BW)

Volgorde van deze aflevering

Vanaf 1:20 – Raar verhaal over Niels z’n vakantiedagen

Vanaf 2:40 – Hoe werkt het systeem in Nederland

Vanaf 4:05 – Vervallen van de wettelijke vakantiedagen op 1 juli

Vanaf 6:30 – Verjaren van bovenwettelijke vakantiedagen na 5 jaar

Vanaf 7:10 – Tim Klein Robbenhaar (eigenaar en directeur van Nerds & Company) over onbeperkte vakantiedagen

Vanaf 11:10 – Afrekenen over vakantiedagen

Vanaf 15:10 – Invloed van de EU op de Nederlandse vakantiewetgeving

Vanaf 16:36 – Jan-Pieter Vos (docent en promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam) over de invloed van de EU op de Nederlandse vakantiewetgeving

Vanaf 19:50 – Vakantiedagen en de zieke werknemer

Vanaf 19:50 – Vakantiedagen en de arbeidsongeschikte werknemer

Vanaf 22:21 – Aandacht voor

Vanaf 23:18 – Tip van de aflevering