Corona: loondoorbetaling, thuiswerken, vaccineren en festivals

Corona roept ook juridisch veel (nieuwe) vragen op: van loondoorbetaling bij quarantaine, het recht op thuiswerken in je pyjamabroek, het meenemen van ongebruikte vakantiedagen tot privileges bij vaccineren, zoals naar een festival of voetbalstadion gaan, al deze vragen worden beantwoord in deze aflevering.

Vindplaatsen

Raar verhaal
Rb. Amsterdam 4 december 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:6046 

Loondoorbetaling 
– Loon quarantaine: art. 7:628 BW 
– Loon ziekte: art. 7:629 BW 

Thuiswerken 
– Thuiswerken: art. 5.4 jo. 1.47 lid 2 Arbeidsomstandighedenbesluit 
– Recht op thuiswerken: art. 2 Wfw 
Wetsvoorstel ‘Werken waar je wil’ 

Vakantiedagen
– Recht op 20 vakantiedagen: art. 7:634 BW
– Vervallen wettelijke vakantiedagen: art. 7:640a BW en HvJ EU 6 november 2018, C-684/16, ECLI:EU:C:2018:874 (Max Planck/Shimizu)
– Vervallen bovenwettelijke (contractuele) vakantiedagen: art. 7:642 BW
– Instemmen met vakantie: art. 7:638 BW 

Ontslag vanwege weigeren vaccinatie 
– Ontslag: art. 7:669 lid 1 jo. lid 3 BW 

Tip van de aflevering
– Eenzijdige wijziging is mogelijk via art. 7:613, 7:611, 6:258 en 6:248 BW
HR 29 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1864
– Zie bijvoorbeeld de recente zaken GiEA 1 juli 2020, ECLI:NL:OGEAC:2020:161
en Rb. Amsterdam 21 juli 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3536