Aflevering 19 – Proeftijd

Proeftijd: de regels, consequenties en sneaky praktijken

De proeftijdperiode wordt wel ervaren als spannende tijd. Wat is de invloed van deze periode op het gedrag van de werknemer? Wanneer mogen partijen een proeftijd afspreken? Vanaf welk moment begint deze te lopen? Wat zijn de consequenties van een ongeldig proeftijdontslag? Kan de werkgever de kosten van een assessment en opleiding in rekening brengen bij de opzeggende werknemer? En ligt zo’n proeftijdbeding nog wel voor de hand, gelet op de huidige arbeidsmarktkrapte?

Inbellers: Tosca Gort (arbeidspsycholoog en oprichter van  GORTcoachingGORToutplacement en GORTgroep) en Barend Barentsen (hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden en raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep)


Vindplaatsen

Raar verhaal

– HR 27 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1859 (Den Haan/The Box Fashion)

Geldig proeftijdbeding

– Vereisten proeftijd (art. 7:652 BW)

IJzeren proeftijd

– Zie bijv. HR 18 oktober 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0372
– Conversie bij opzeggende werknemer (zie bijv. rb. Utrecht 6 februari 2002, JAR 2002/64)

Proefdraaien

– Kok draait proefdagje (rb. Midden-Nederland 16 oktober 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:5160)
– Legal counsel kijkt al naar stukken (rb. Rotterdam 22 september 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:9039)

Proeftijdontslag

– Verzoek redenen (art. 7:676 lid 2 BW)
– Ongeldig proeftijdontslag: vernietiging of billijke vergoeding (art. 7:681 lid 1 sub a jo. 7:671 lid 1 sub b BW)
– Vervaltermijn (art. 7:686a lid 4 BW)

Volgorde van deze aflevering

Vanaf 1:10 – Werknemer die probeert onder proeftijdontslag uit te komen

Vanaf 4:10 – Tosca Gort (arbeidspsycholoog en oprichter van GortGroep, een coachbureau met meer dan 100 coaches en op 1000 locaties in Nederland) over het effect van proeftijd op het gedrag van een werknemer

Vanaf 7:37 – De regels rondom proeftijd

Vanaf 8:41 – Moet een proeftijd in de arbeidsovereenkomst staan

Vanaf 9:05 – Hoe zit het met de proeftijd als een werknemer binnen het bedrijf een nieuwe functie krijgt

Vanaf 10:00 – Een te lange proeftijd

Vanaf 11:00 – Barend Barentsen (hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden en raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep) over de lengte van de proeftijd

Vanaf 12:55 – De regels rondom het draaien van een proefdag

Vanaf 14:15 – Hoe zit het met proeftijdontslag

Vanaf 16:25 – Proeftijd in combinatie met discriminatie

Vanaf 17:21 – Werknemer die binnen de proeftijd ergens anders gaat werken

Vanaf 18:16 – Proeftijd in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt

Vanaf 19:25 – Aandacht voor het afschaffen van de cv bij een sollicitatie

Vanaf 20:16 – Tip van de aflevering