De rechtspraak: interview met Ruben Houweling over de persoon achter de rechter, de raadkamer en de rol van de Hoge Raad

In deze speciale aflevering, opgenomen op het congres van Sine Labore Nihil in Leiden, schuift hoogleraar en raadsheer-plaatsvervanger Ruben Houweling de gehele aflevering aan om het te hebben over de rechtspraak. Hoe komen raadsheren in hoger beroep tot een gezamenlijke beslissing? Is het raadzaam om als advocaat onderzoek te doen naar de rechter? Moet er een specialist arbeidsrecht in de Hoge Raad komen? Zit de Hoge Raad soms op de stoel van de wetgever? Zo ja, is dat problematisch? En hoe kan de rechtspraak de komende jaren verder innoveren?

Vindplaatsen

Foto’s van dit congres 
–  Sine Labore Nihil 

Wetboek van Werk
– Concept design ‘Wetboek van Werk 2025

Raar verhaal
– Onafhankelijkheid en ontslag leden rechterlijke macht (art. 117 Gw)
HR 15 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK6646

De Deliveroo-uitspraken in eerste aanleg
– Rb. Amsterdam 23 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5183 (Deliveroo I)
– Rb. Amsterdam 15 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:198 (Deliveroo II)

Lesje van de Hoge Raad over de verzekeringsplicht van de werkgever 
– HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5223 (De Rooyse Wissel)
– HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5215 (TNT Post)