Onbereikbaar buiten werktijd: stress, burn-outs en een wetsvoorstel

De werkmails en -apps blijven ook buiten werktijd binnenstromen. Ontstressen lijkt steeds lastiger te worden. Welke rol heeft de werkgever in deze kwestie? Wat zijn de regels over psychosociale arbeidsbelasting? Wat wil het wetsvoorstel ‘gesprek over de bereikbaarheid buiten werktijd’ veranderen? Is dit voorstel een goed idee? En hoe is dit eigenlijk in andere landen geregeld?

Vindplaatsen

Raar verhaal
Zaak bedrijfsleider slaat werknemer met burn-out een gebroken kaak (de uitspraak is niet gepubliceerd)

Voorstel van wet over bereikbaarheid buiten werktijd 
Alle kamerstukken (kamerdossier 35 536)

Wettelijke regels over psychosociale arbeidsbelasting en werk- en rusttijden 
– Arbobeleid (art. 3 Arbowet)
– RI&E (art. 5 Arbowet)
– Maximale arbeidstijd (art. 5:7 ATW)
– Minimale rusttijd (art. 5:3 ATW)

Onderzoeken over werkstress en burn-outs 
Onderzoek TNO over aantal burn-outs
Onderzoek TNO over kosten burn-outs
– Kritisch overzichtswerk over burn-outs (Schaufeli & Verolme, ‘De Burn-out bubbel’, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2022)
Onderzoek over ‘workplace pressure’

Voorbeelden cao’s waarin het recht op onbereikbaarheid is opgenomen
Art. 6:6 lid 5 Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021
Art. 4.3 Cao Kinderopvang 2021-2022