Aflevering 16 – Onbereikbaar buiten werktijd

Onbereikbaar buiten werktijd: stress, burn-outs en een wetsvoorstel

De werkmails en -apps blijven ook buiten werktijd binnenstromen. Ontstressen lijkt steeds lastiger te worden. Welke rol heeft de werkgever in deze kwestie? Wat zijn de regels over psychosociale arbeidsbelasting? Wat wil het wetsvoorstel ‘gesprek over de bereikbaarheid buiten werktijd’ veranderen? Is dit voorstel een goed idee? En hoe is dit eigenlijk in andere landen geregeld?

Inbellers: Lauren Verster (programmamaakster, presentatrice en ambassadeur Gezonde Leefstijl) en Saskia Peters (hoogleraar arbeidsrecht RUG)


Vindplaatsen

Raar verhaal

– Zaak bedrijfsleider slaat werknemer met burn-out een gebroken kaak (de uitspraak is niet gepubliceerd)

Voorstel van wet over bereikbaarheid buiten werktijd

– Alle kamerstukken (kamerdossier 35 536)

Wettelijke regels over psychosociale arbeidsbelasting en werk- en rusttijden

– Arbobeleid (art. 3 Arbowet)
– RI&E (art. 5 Arbowet)
– Maximale arbeidstijd (art. 5:7 ATW)
– Minimale rusttijd (art. 5:3 ATW)

Onderzoeken over werkstress en burn-outs

– Onderzoek TNO over aantal burn-outs
– Onderzoek TNO over kosten burn-outs
– Kritisch overzichtswerk over burn-outs (Schaufeli & Verolme, ‘De Burn-out bubbel’, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2022)
– Onderzoek over ‘workplace pressure’

Voorbeelden cao’s waarin het recht op onbereikbaarheid is opgenomen

– Art. 6:6 lid 5 Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021
– Art. 4.3 Cao Kinderopvang 2021-2022

Volgorde van deze aflevering

Vanaf 0:53 – Bedrijfsleider die medewerker op z’n gezicht timmert

Vanaf 2:10 – Hoe (on)bereikbaar wij zelf zijn

Vanaf 4:00 – Wat zijn de regels over bereikbaarheid

Vanaf 5:30 – Over Gijs van Dijk

Vanaf 6:03 – Het wetsvoorstel over de bereikbaarheid van werknemers buiten werktijden

Vanaf 7:20 – Lauren Verster (programmamaakster, presentatrice en ambassadeur Gezonde Leefstijl) over afspraken rondom bereikbaarheid buiten werktijd

Vanaf 9:22 – Het probleem dat iedereen altijd aanstaat

Vanaf 10:17 – Het boek de burn-out bubbel

Vanaf 11:50 – Wat er gaat veranderen als het wetsvoorstel wordt aangenomen

Vanaf 13:00 – Recht op onbereikbaarheid in Frankrijk en andere landen

Vanaf 13:57 – Saskia Peters (hoogleraar arbeidsrecht RUG) over het wetsvoorstel ‘gesprek over de bereikbaarheid buiten werktijd’

Vanaf 16:55 – Recht op onbereikbaarheid in cao’s

Vanaf 17:40 – Aandacht voor De Groene Arbeidsovereenkomst

Vanaf 18:24 – Tip van de aflevering