Jaaroverzicht: corona(-moe), (de val van) platformen en vooruitkijken naar 2022

Het was een bewogen jaar, ook op arbeidsrechtelijk gebied. Er ging nog weleens wat mis, zoals de verkeerde persoon cremeren. In deze aflevering blikken we aan de hand van eerdere fragmenten van inbellers terug op 2021 en kijken we vooruit naar 2022. Kunnen sancties aan werknemers worden gegeven voor het niet laten vaccineren? Hoe zit dit met het weigeren van een mondkapje of doen van een zelftest? Worden de kosten voor koffie en verwarming vergoed in 2022? Luidt 2021 de val voor platformen in? Wat kunnen we in 2022 op wetgevingsgebied verwachten? 

Vindplaatsen

Raar verhaal
Rb. Limburg 21 april 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:3428

Corona 
– Sanctie vanwege weigeren dragen mondkapje door taartenbezorger (Rb. Midden-Nederland 13 januari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:51)
– Sanctie vanwege weigeren zelftest (Rb. Amsterdam 14 december 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7321)
– Zorgplicht werkgever voor veilige en gezonde werkomgeving (art. 7:658 BW, art. 3 Arbowet en art. 3:2a Arbobesluit)
Kamerbrief d.d. 6 december 2021 over CTB op werkvloer

Platformen 
– Kwalificatie Deliveroo (Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392)
– Cao en pensioen Deliveroo (Hof Amsterdam 21 december, ECLI:NL:GHAMS:3978 en 3979)
– Kwalificatie Uber (Rb. Amsterdam 13 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5029)
Voorgestelde richtlijn platformwerk 

Inperking flexwerk 
Nieuwe Uitzend-cao
– SER-advies ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving
– Regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst

Toekomst: 2022 
Onbelaste thuiswerkvergoeding
Verbod op rookruimtes
Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden