Aflevering 14 – Jaaroverzicht 2021

Jaaroverzicht: corona(-moe), (de val van) platformen en vooruitkijken naar 2022

Het was een bewogen jaar, ook op arbeidsrechtelijk gebied. Er ging nog weleens wat mis, zoals de verkeerde persoon cremeren. In deze aflevering blikken we aan de hand van eerdere fragmenten van inbellers terug op 2021 en kijken we vooruit naar 2022. Kunnen sancties aan werknemers worden gegeven voor het niet laten vaccineren? Hoe zit dit met het weigeren van een mondkapje of doen van een zelftest? Worden de kosten voor koffie en verwarming vergoed in 2022? Luidt 2021 de val voor platformen in? Wat kunnen we in 2022 op wetgevingsgebied verwachten? 

Inbeller: Evert Verhulp (hoogleraar arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam)


Vindplaatsen

Raar verhaal

 Rb. Limburg 21 april 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:3428

Corona

– Sanctie vanwege weigeren dragen mondkapje door taartenbezorger (Rb. Midden-Nederland 13 januari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:51)
– Sanctie vanwege weigeren zelftest (Rb. Amsterdam 14 december 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7321)
– Zorgplicht werkgever voor veilige en gezonde werkomgeving (art. 7:658 BWart. 3 Arbowet en art. 3:2a Arbobesluit)
– Kamerbrief d.d. 6 december 2021 over CTB op werkvloer

Platformen

– Kwalificatie Deliveroo (Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392)
– Cao en pensioen Deliveroo (Hof Amsterdam 21 december, ECLI:NL:GHAMS:3978 en 3979)
– Kwalificatie Uber (Rb. Amsterdam 13 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5029)
– Voorgestelde richtlijn platformwerk 

Inperking flexwerk

– Nieuwe Uitzend-cao
– SER-advies ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving
– Regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst

Toekomst: 2022

– Onbelaste thuiswerkvergoeding
– Verbod op rookruimtes
– Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Volgorde van deze aflevering

Vanaf 0:56 – Medewerker die de verkeerde persoon heeft gecremeerd

Vanaf 2:31 – Terugblik op corona in 2021

Vanaf 3:33 – Jaap van Slooten (hoogleraar arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam en advocaat bij Stibbe) over het weigeren van vaccineren op straffe van ontslag

Vanaf 4:34 – Sancties voor het niet laten vaccineren

Vanaf 5:46 – Danny Vesters (advocaat bij Boontje Advocaten) over dé vaccinatievraag aan werknemers door werkgevers

Vanaf 6:43 – Hoe het nu zit met zaken over de QR-Codes en zelftesten

Vanaf 9:10 – Thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag vanaf 1 januari 2022

Vanaf 10:12 – Evert Verhulp (hoogleraar arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam) over zijn arbeidsrechtelijke terugblik op 2021

Vanaf 13:06 – Terugblik op de Platformeconomie in 2021

Vanaf 16:00 – Maarten Keune (hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen Universiteit van Amsterdam) over de vraag of platformwerk een mogelijkheid is om goed te verdienen en vrij te leven of dat het eerder een onzeker bestaan is

Vanaf 16:52 – Over de concept-richtlijn van de Europese Commissie over platformwerk

Vanaf 18:24 – Andere arbeidsrechtelijke gebeurtenissen uit 2021 die het noemen waard zijn

Vanaf 19:14 – Vooruitkijken naar 2022

Vanaf 20:17 – Tip van de aflevering