Drank en drugs: snuivende collega's, recht op loon, vrijmibo, privégedragingen en ontslag

Geregeld spelen alcohol- en drugsgerelateerde zaken op de werkvloer: van dealende werknemers en snuivende collega’s op personeelsuitjes tot ladderzat op werk verschijnen. Heeft de werknemer recht op loon als hij zich ziek meldt vanwege een kater of dinsdagdip? Kan een werknemer ontslagen worden bij het overmatig nuttigen van alcohol of drugs? Maakt het verschil of de werknemer verslaafd is? Zijn er regels over vrijmibo’s en teamuitjes? Kan een privégedraging doorwerken in de werksfeer? Mag de werkgever een alcohol- of drugstest uitvoeren? En welke rol speelt een alcohol- en drugsbeleid?

Vindplaatsen

Raar verhaal
– Dealende werknemer (Rb. Amsterdam 20 maart 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:2201)

Loondoorbetaling bij ziekte
– Recht op loondoorbetaling bij ziekte (art. 7:629 lid 1 BW)
– Uitzonderingen op loondoorbetaling bij ziekte (art. 7:629 lid 3 BW)

Ontslag bij ziekte 
– Opzegverbod tijdens ziekte (art. 7:670 lid 1 BW)
– Uitzondering bij opzegverbod tijdens ziekte (art. 7:670a lid 3 BW)

Drugs bij personeelsuitje 
– Zie voorbeeld van werksfeer: Rb. Oost-Brabant 26 juni 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:4256
– Zie voorbeeld van privésfeer Rb. Den Haag 1 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:1473

Alcohol- of drugstest
– Recht op eerbiediging van privéleven (art. 8 EVRM)
– HR Hyat I (HR 14 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA5802)
– HR Hyatt II (HR 22 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1834)
– (art. 4 jo. 9 AVG)
Kamerbrief d.d. 16 januari 2020 onder referentie 2020-0000003114

Transitievergoeding of WW-uitkering bij ontslag 
– Aparte toets transitievergoeding en ontslag (op staande voet) (HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:484 (Dräger))
– Aparte toets WW-uitkering en ontslag (op staande voet) (art. 24 jo. 27 WW)

Graag aandacht voor
– Drugs onder arbeidsmigranten (artikel De Groene Amsterdammer)

Tip 
– Instemmingsplichtig besluit (art. 27 lid 1 sub d, k en l WOR)