Staken: boodschappen doen zonder portemonnee, Lady Gaga, rechtmatigheid en breken van staking

Werknemers van een supermarktketen maken files in de supermarkt, hotelpersoneel zingt in de lobby ‘Boycott this hotel’ en medewerkers van Air France scheuren de hemden van het lijf van twee directeuren. Mag dit? Wat is staken eigenlijk? Wanneer is een staking rechtmatig? Wat kan een werkgever doen om een staking te breken? Wat is de relatie tussen staken en de tevredenheid van werknemers? Wanneer is volgens de vakbond het kantelpunt om te gaan staken bereikt? En moet je als werknemer bang zijn ontslagen te worden als je meedoet met een staking?

Vindplaatsen

Video’s 
Flashmob Boycott this hotel
– Directeuren Air France op de vlucht

Statistieken 
Cijfers werkstakingen

Toetsingskader collectieve actie 
Art. 6 lid 4 ESH
Art. G ESH
– HR 30 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9402 (NS)
– HR 11 november 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1529 (Haven Rotterdam)
– HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3077 (Enerco)
– HR 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1687 (Amsta)

Mogelijkheden werkgever staking te breken 
– Defensieve uitsluiting: Rb. Middelburg 3 februari 2011, ECLI:NL:RBMID:2011:BP3014
– HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1245 (VNV/EasyJet)
– Onderkruipersverbod (art. 10 Waadi)

Gevolgen stakende werknemer 
– Wel of geen loon: HR 7 mei 1976, ECLI:NL:HR:1976:AB9771 (Wielemaker/De Schelde)
– Wel of geen disciplinaire maatregelen: HR 22 april 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0285