Aflevering 12 – Staken

Staken: boodschappen doen zonder portemonnee, Lady Gaga, rechtmatigheid en breken van staking

Werknemers van een supermarktketen maken files in de supermarkt, hotelpersoneel zingt in de lobby ‘Boycott this hotel’ en medewerkers van Air France scheuren de hemden van het lijf van twee directeuren. Mag dit? Wat is staken eigenlijk? Wanneer is een staking rechtmatig? Wat kan een werkgever doen om een staking te breken? Wat is de relatie tussen staken en de tevredenheid van werknemers? Wanneer is volgens de vakbond het kantelpunt om te gaan staken bereikt? En moet je als werknemer bang zijn ontslagen te worden als je meedoet met een staking?

Inbellers: Agnes Akkerman (hoogleraar Regulation of Labour Universiteit van Amsterdam) en Zakaria Boufangacha (coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid en vicevoorzitter van FNV)


Vindplaatsen

Video’s

– Flashmob Boycott this hotel
– Directeuren Air France op de vlucht

Statistieken

– Cijfers werkstakingen

Toetsingskader collectieve actie

– Art. 6 lid 4 ESH
– Art. G ESH
– HR 30 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9402 (NS)
– HR 11 november 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1529 (Haven Rotterdam)
– HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3077 (Enerco)
– HR 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1687 (Amsta

Mogelijkheden werkgever staking te breken

– Defensieve uitsluiting: Rb. Middelburg 3 februari 2011, ECLI:NL:RBMID:2011:BP3014
– HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1245 (VNV/EasyJet)
– Onderkruipersverbod (art. 10 Waadi)

Gevolgen stakende werknemer

– Wel of geen loon: HR 7 mei 1976, ECLI:NL:HR:1976:AB9771 (Wielemaker/De Schelde)
– Wel of geen disciplinaire maatregelen: HR 22 april 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0285

Volgorde van deze aflevering

Vanaf 0:50 – Werknemers die een supermarkt op stelten zetten

Vanaf 2:12 – Wat is staken?

Vanaf 3:50 – Redenen voor staking

Vanaf 4:33 – Agnes Akkerman (hoogleraar Regulation of Labour Universiteit van Amsterdam) over de verhouding tussen het aantal stakingen in Nederland en de tevredenheid van werknemers

Vanaf 09:05 – Waar de rechter naar kijkt bij het beoordelen van een staking

Vanaf 10:24 – Wettelijke uitzonderingen bij staken

Vanaf 12:35 – Zakaria Boufangacha (coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid en vicevoorzitter van FNV) over hoe FNV bepaalt wanneer het kantelpunt is bereikt om over te gaan tot collectieve actie

Vanaf 15:12 – Wat een werkgever kan doen tegen stakingen

Vanaf 16:35 – Aandacht voor het boek Wikken & Wegen van De Brauw

Vanaf 17:10 – Tip van de aflevering