Aflevering 11 – Privacy op de werkvloer

Privacy op de werkvloer: social media, monitoring, James Bond en vaccinatiebewijs

Privacykwesties op de werkvloer zijn spannender dan ooit. Mag een werkgever een sollicitant screenen op social media of een werknemer volgen? Wat kan een werknemer doen als zijn privacy mogelijk wordt geschonden? Hoe zit het met computersoftware om werknemers te monitoren, zoals inlog- en uitlogsystemen? Is het als werkgever toegestaan e-mails van werknemers te lezen? En wat te denken van het vragen naar en laten tonen van een vaccinatiebewijs?

Inbellers: Vita Zwaan (partner bij bureau Brandeis) en Danny Vesters (advocaat bij Boontje Advocaten)


Vindplaatsen

Raar verhaal

– Hof Arnhem-Leeuwarden 12 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8170.

Recht op privéleven

– EHRM 16 december 1992, ECLI:NL:XX:1992:AD1800 (Niemietz/Duitsland)
– EHRM 25 juni 1997, ECLI:NL:XX:1997:AD5858 (Halford/Verenigd Koninkrijk)
– EHRM 3 april 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0403JUD006261700 (Copland/Verenigd Koninkrijk)

Verwerkingsgrondslagen

– Algemene verwerkingsgrondslag (art. 5 en 6 AVG)
– Uitzonderingen verwerking bijzondere persoonsgegevens (art. 9 lid 2 AVG jo. 22-31 UAVG)

Inbreuk op privacy

– Schadevergoeding (art. 82 AVG)

Cameratoezicht en waarheidsvinding 

– HR 8 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0500
– HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942
– EHRM 19 oktober 2019, ECLI:CE:ECHR:2019:1017JUD000187413 (López Ribalda/Spanje)

Biometrie

– Mogelijkheid tot verwerking biometrische gegevens (art. 29 UAVG)

Volgorde van deze aflevering

Vanaf 0:49 – Werknemer die lekker staat te roken bij een tankstation

Vanaf 2:08 – Waar je aan moet denken bij privacy op de werkvloer

Vanaf 5:30 – Privacy van sollicitanten en werknemers

Vanaf 7:30 – Vita Zwaan (senior counsel bij bureau Brandeis) over wat je als werknemer kan doen als hij klachten heeft over de privacy op de werkvloer

Vanaf 10:00 – Wat de Autoriteit Persoonsgegevens kan doen bij een klacht van een werknemer

Vanaf 11:55 – Meelezen in de mail van een werknemer door de werkgever

Vanaf 13:30 – Geheime camera’s op de werkvloer

Vanaf 16:00 – Werkgevers waar je op een James Bond achtige wijze naar binnen moet

Vanaf 17:15 – Danny Vesters (advocaat bij Boontje Advocaten) over dé vaccinatievraag aan werknemers door werkgevers

Vanaf 23:20 – Aandacht voor het minimale budget van de Autoriteit Persoonsgegevens

Vanaf 24:10 – Tip van de aflevering