Privacy op de werkvloer: social media, monitoring, James Bond en vaccinatiebewijs

Privacykwesties op de werkvloer zijn spannender dan ooit. Mag een werkgever een sollicitant screenen op social media of een werknemer volgen? Wat kan een werknemer doen als zijn privacy mogelijk wordt geschonden? Hoe zit het met computersoftware om werknemers te monitoren, zoals inlog- en uitlogsystemen? Is het als werkgever toegestaan e-mails van werknemers te lezen? En wat te denken van het vragen naar en laten tonen van een vaccinatiebewijs?

Vindplaatsen

Raar verhaal
Hof Arnhem-Leeuwarden 12 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8170.

Recht op privéleven
– EHRM 16 december 1992, ECLI:NL:XX:1992:AD1800 (Niemietz/Duitsland)
– EHRM 25 juni 1997, ECLI:NL:XX:1997:AD5858 (Halford/Verenigd Koninkrijk)
– EHRM 3 april 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0403JUD006261700 (Copland/Verenigd Koninkrijk)

Verwerkingsgrondslagen
– Algemene verwerkingsgrondslag (art. 5 en 6 AVG)
– Uitzonderingen verwerking bijzondere persoonsgegevens (art. 9 lid 2 AVG jo. 22-31 UAVG)

Inbreuk op privacy 
– Schadevergoeding (art. 82 AVG)

Cameratoezicht en waarheidsvinding 
HR 8 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0500
HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942
– EHRM 19 oktober 2019, ECLI:CE:ECHR:2019:1017JUD000187413 (López Ribalda/Spanje)

Biometrie 
– Mogelijkheid tot verwerking biometrische gegevens (art. 29 UAVG)