Aflevering 10 – Thuiswerken

Thuiswerken: het recht op thuiswerken, de zorgplicht van de werkgever en gratis koffie

De coronacrisis zorgde voor de definitieve doorbraak van thuiswerken, of is dit een tijdelijk fenomeen? Heeft de werknemer het recht om thuis te werken? Kan een werkgever thuiswerken verplichten? Hoe zit het met de zorgplicht van de werkgever ten aanzien van een ergonomische thuiswerkplek en de werkdruk? Wie draagt de kosten? En is thuiswerken eigenlijk wel een goed idee? 

Inbellers: Marlies Vegter (universitair docent Universiteit van Amsterdam) en Yannick Griep (universitair docent Radboud Universiteit)


Vindplaatsen

Raar verhaal

– Rb. Rotterdam 6 augustus 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:7670 

Recht op thuiswerken

– Art. 2 Wet flexibel werken 
– Wetsvoorstel ‘Werken waar je wil
– Kritische reactie M.S.A. Vegter, ‘Werken waar je wil(t)’, TAC 2021/1.

Zorgplicht bij thuiswerken

– Verlichte arbo-regime bij thuiswerken (art. 1.47 Arbeidsomstandighedenbesluit)
– Beeldschermwerk (afdeling 5.1 Arboregeling)
– Bureau en stoel (art. 1.47 lid 2 jo. 5.4 Arbeidsomstandighedenbesluit)
– Risico-inventarisatie en -evaluatie (art. 5 Arbeidsomstandighedenwet)
– Zaak over RSI-klachten (Hof Amsterdam 7 september 2006, ECLI:Nl:GHAMS:2006:AZ5431)
– Belastingvrij aanschaffen van goederen (art. 31a Wet op de loonbelasting 1964
– Werkdruk (art. 2.15 Arbeidsomstandighedenbesluit

Graag aandacht voor

– Open hiring 

Tip van de aflevering

– Instemming ondernemingsraad (art. 27 WOR)
– Instemming personeelsvertegenwoordiging(art. 35c WOR)

Volgorde van deze aflevering

Vanaf 0:50 – Werknemer die lekker aan het hoesten is op werk

Vanaf 3:38 – Thuiswerken in de wet

Vanaf 5:35 – Over het wetsvoorstel ‘Werken waar je wil’

Vanaf 6:37 – Marlies Vegter (universitair docent Universiteit van Amsterdam) over het wetsvoorstel ‘Werken waar je wil’

Vanaf 8:50 – Werken vanuit Italië

Vanaf 11:30 – De condities van de thuiswerkplek

Vanaf 17:50 – Yannick Griep (universitair docent Radboud Universiteit) over omgaan met de uitdagingen van thuiswerken

Vanaf 23:15 – Aandacht voor

Vanaf 24:30 – Tip van de aflevering