Thuiswerken: het recht op thuiswerken, de zorgplicht van de werkgever en gratis koffie

De coronacrisis zorgde voor de definitieve doorbraak van thuiswerken, of is dit een tijdelijk fenomeen? Heeft de werknemer het recht om thuis te werken? Kan een werkgever thuiswerken verplichten? Hoe zit het met de zorgplicht van de werkgever ten aanzien van een ergonomische thuiswerkplek en de werkdruk? Wie draagt de kosten? En is thuiswerken eigenlijk wel een goed idee? 

Vindplaatsen

Raar verhaal
Rb. Rotterdam 6 augustus 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:7670 

Recht op thuiswerken 
Art. 2 Wet flexibel werken 
– Wetsvoorstel ‘Werken waar je wil
– Kritische reactie M.S.A. Vegter, ‘Werken waar je wil(t)’, TAC 2021/1.

Zorgplicht bij thuiswerken
– Verlichte arbo-regime bij thuiswerken (art. 1.47 Arbeidsomstandighedenbesluit)
– Beeldschermwerk (afdeling 5.1 Arboregeling)
– Bureau en stoel (art. 1.47 lid 2 jo. 5.4 Arbeidsomstandighedenbesluit)
– Risico-inventarisatie en -evaluatie (art. 5 Arbeidsomstandighedenwet)
– Zaak over RSI-klachten (Hof Amsterdam 7 september 2006, ECLI:Nl:GHAMS:2006:AZ5431)
– Belastingvrij aanschaffen van goederen (art. 31a Wet op de loonbelasting 1964
– Werkdruk (art. 2.15 Arbeidsomstandighedenbesluit

Graag aandacht voor 
Open hiring 

Tip van de aflevering
– Instemming ondernemingsraad (art. 27 WOR)
– Instemming personeelsvertegenwoordiging(art. 35c WOR)